Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri

  

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 ASİL SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

- Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY (Mimar, Restorasyon Uzmanı) İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Filiz YENİŞEHİRLİOĞLU (Sanat Tarihçisi)  Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Süleyman ÖZGEN (Mimar, Restorasyon Uzmanı) Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi / Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Serdar AYBEK (Arkeolog)   Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR (Şehir Plancısı) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Tolga ÜNLÜ (Şehir Plancısı) Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Fırat AYKAÇ (Serbest Mimar)

 

 

 

YEDEK SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 

Yrd. Doç. Dr. Şebnem YÜCEL (Mimar)Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA (Şehir Plancısı) Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakltesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Elemanı

Dr. Burak YOLAÇAN (Arkeoloji) Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi

Dr. Dilek Yeliz MAKTAL CANKO (Sannat Tarihi) Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi


    İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü     Tel: 0232.293 1613 - 0232.293 3984  Fax: 0232.2931317  E-posta:tarihselcevre@izmir.bel.tr