Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri

  

ÖDÜL KOMİTESİ

ÖDÜL KOMİTESİ ÜYELERİ

 

Aziz KOCAOĞLU – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Buğra GÖKÇE - Dr., - İBB Genel Sekreteri

Hülya ARKON - İBB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı

H. Gökhan KUTLU – Dr., - İBB Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürü

Başak İPEKOĞLU - Prof. Dr.,  İ.Y.T.E. Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon Bölümü Öğretim Üyesi

Emel GÖKSU - Prof. Dr., D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölge Planlama Anabilim Dalı E. Öğretim Üyesi

Eti AKYÜZ LEVİ - Prof. Dr., D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Emel KAYIN - Prof. Dr., D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Ulvi ÖZEL -  İzmir 1 No’lu Kül. Var. Kor. Böl. Kur. Müdürü

Osman ARSLAN -  İzmir 2 No’lu Kül. Var. Kor. Böl. Kur. Müdürü

Halil İbrahim ALPASLAN -  Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı

Özlem ŞENYOL KOCAER - Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı 


    İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü     Tel: 0232.293 1613 - 0232.293 3984  Fax: 0232.2931317  E-posta:tarihselcevre@izmir.bel.tr